Sunday, 03/12/2023 - 18:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Long Thắng

Ngày Phát động cộng đồng an toàn xã Long Thắng

Ngày phát động Cộng Đồng An Toàn xã Long Thắng, được tổ chức tai trường THCS Long Thắng.