Tổ Hành chính- Văn phòng 7 thành viên

Họ tên: Nguyễn Mộng Hoàng
Chức vụ: Tổ trưởng
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Toán
Email: nmhoang.c2longthang@laivung.edu.vn

Họ tên: Võ Minh Châu
Chức vụ: Tổ phó
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Y Tế
Email: vmchau.c2longthang@laivung.edu.vn

Họ tên: Đoàn Trương Quốc Cường
Chức vụ: Kế toán
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
Email: dtqcuong.c2longthang@laivung.edu.vn

Họ tên: Trần Thị Bích Tuyền
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ chuyên môn: CĐ Thiết Bị
Email: ttbtuyen.c2longthang@laivung.edu.vn

Họ tên: Nguyễn Văn Nhơn
Chức vụ: Nhân viên thư viện
Trình độ chuyên môn: CĐ Thư viện
Email: nvnhon.c2longthang@laivung.edu.vn

Họ tên: Châu Văn Tám
Chức vụ: Văn thư
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Sử
Email: cvtam.c2longthang@laivung.edu.vn

Họ tên: Huỳnh Văn Thảo
Chức vụ: Bảo vệ
Trình độ chuyên môn: 
Email: