Chi đoàn giáo viên là một tập thể đoàn kết, nhiệt tình và năng động. Từ những năm học đầu tiên, với vai trò là cánh tay phải của Chi bộ trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức và nâng cao khả năng chuyên môn của giáo viên trẻ, Chi đoàn giáo viên tích cực tổ chức và hỗ trợ nhiều hoạt động trong trường. Với mục tiêu sáng tạo phù hợp với thực tiễn, Chi đoàn giáo viên chủ động tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao khả năng chuyên môn của thầy cô trẻ và tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cho Công đoàn, Đoàn - Đội trong nhà trường. Từ những hoạt động đó, đoàn viên giáo viên nâng cao ý thức cá nhân, trưởng thành hơn trong giảng dạy và đóng góp ngày càng nhiều cho hoạt động chung để chung tay xây dựng nhà trường phát triển.

Thành viên Chi đoàn năm 2016-2017
Thành viên Chi Đoàn năm 2016-2017

- Bí Thư Chi Đoàn qua các năm

Năm HọcHọ tênChức vụGhi chú
 2015-2018 Thầy Văng Đăng Khem Bí thư chi đoàn 
 2014-2015 Thầy Ngô Anh Phong Bí thư chi đoàn 
 2007-2015 Thầy Hà Minh Đức Bí thư chi đoàn 
2004-2007Thầy Nguyễn Thành Trung Bí thư chi đoàn 
 2003-2004Cô Lê Thị Thu Thủy Bí thư chi đoàn