Họ tên: Nguyễn Thanh Phong
 Chức vụ: Hiệu trưởng
 Trình độ chuyên môn: ĐH SP Ngữ Văn
 Email: ntphong@laivung.edu.vn

 Họ tên: Lê Thị Thu Thủy
 Chức vụ: Phó hiệu trưởng
 Trình độ chuyên môn: ĐH SP Vật Lý
 Email: lttthuy@laivung.edu.vn

 

- Danh sách Ban Giám Hiệu qua các thời kỳ

Năm họcHọ tênHìnhChức vụGhi chú
 1992-1993 Cô Văng Thị Út Bé  Hiệu trưởng 
 1993-1999 Thầy Nguyễn Thành Nhân  Hiệu trưởng 
 1999-2006 Thầy Đặng Ngọc Thương  Hiệu trưởng 
 2006- 2017 Thầy Võ Thành Phú  Hiệu trưởng 
2017 - nayThầy Nguyễn Thanh Phong Hiệu trưởng 

 

Năm họcHọ tênẢnhChức vụGhi chú
     
 1999 - 2006 Thầy Võ Thành Phú  Phó hiêu trưởng 
 2006 - nay Cô Lê Thị Thu Thủy  Phó hiệu trưởng