Chủ nhật, 03/12/2023 - 17:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Long Thắng
  • Kế hoạch hoạt động tổ Văn Phòng năm học 2019-2020
  • BÁO CÁO CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020
  • HỒ SƠ GỒM:- QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BCĐ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ- QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ- QĐ BAN HÀNH QUY CHẾ THỤC HIỆN DÂN CHỦ 
  • Kế hoạch chi tiết công khia theo thông tư 36 năm học 2019-2020
  • Tổng hợp các đề thi của Trung Học Cơ Sở năm học 2018-2019
  • Các đề thi học kì 1 năm học 2018-2019
  • Kiểm tra giữa kì 1 năm học 2018-2019
Tài nguyên